25 sierpnia 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Ratuj stare zdjęcia – dziel się nimi z Cyfrowym Archiwum

Michał Hajdukiewicz z Biblioteki Miejskiej:

Liczy się każde zdjęcie, dokument związany z regionem, ale także z ogólną historią i tradycją naszych bliskich. Czekamy na relacje ustne i pisemne, informacje o ciekawostkach historycznych. Znaleźliśmy już wiele ciekawych materiałów – Ty też możesz wzbogacić historię gminy Sobótka udostępniając swoje materiały.

catl

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Sobótce to część ogólnopolskiej sieci Archiwów Społecznych stworzonej przez Fundację Ośrodka KARTA. Ideą jest gromadzenie, opracowanie oraz prezentacja materiałów historycznych pozyskiwanych od mieszkańców miejscowości, w której CATL działa.

W Sobótce promujemy zasoby dzięki Bibliotece Publicznej ŚOKSiR przez stronę internetową oraz Facebook. Celem jest centralizacja gromadzonych źródeł i atrakcyjne przedstawianie historii lokalnej. Ze względu na społeczny charakter archiwum każdy mieszkaniec gminy może, ale i powinien odszukać w swoich zasobach materiały archiwalne i użyczyć je do digitalizacji. Dzięki temu będziemy w stanie utrwalić oraz odtworzyć historię naszej gminy, zmiany krajobrazu, wydarzenia.

CATL w Sobótce współpracuje z Muzeum Ślężańskim i wrocławskim środowiskiem naukowym, organizuje wystawy i konkursy, wspomaga promocję książek regionalnych, angażuje się w inicjatywy historyczne, edukuje, zabezpiecza, opracowuje zgromadzone zasoby, rozwija kontakt z byłymi mieszkańcami gminy, poszukuje śladów historii.