6 listopada 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Raport Ośrodka Medycyny Rodzinnej w Sobótce przy ul. Strzelców 2 na temat zakażeń COVID-19

UMiG Sobótka otrzymał raport od dr. Andrzeja Nowaka podsumowujący sytuację pacjentów Ośrodka Medycyny Rodzinnej przy ul. Strzelców 2  od dnia 28.09. do 05.11.2020 r.

  • Wszystkie zlecone testy Covid-19: 129

Nie obejmuje to testów zleconych zewnętrznie przez pracodawców oraz wykonanych komercyjnie przez pacjentów.

  • Wszystkie wyniki dodatnie: 117

Obejmuje wszystkich dodatnich pacjentów w nadzorze od 28.09.2020 r., w tym testy zlecone zewnętrznie i wykonane komercyjnie, o ile dały pozytywny wynik.

  • Wszystkie wyniki negatywne: 22
  • Zgłoszeni do kwarantanny w związku z kontaktem z osobą zarażoną: 408

Uwaga: Nakładanie i czas trwania kwarantanny pozostaje poza jurysdykcją lekarza POZ i tym samym dokładny moment ich zakończenia. Powyższa liczba oznacza wszystkich zgłoszonych do sanepidu w związku z kontaktem z  osobą zakażoną. Pomniejszona o osoby zgłoszone w związku z zakażeniami nad którymi nie prowadzimy już nadzoru (ozdrowieńcy). Z uwagi na zmiany legislacyjne z dnia 3.11 i automatyzację procesu nakładania kwarantanny powyższy parametr przestaje odzwierciedlać realną liczbę osób pozostających w kwarantannie ponieważ ich zgłoszenie przez lekarzy POZ odbywa się jedynie częściowo.

 

PODSUMOWANIE

Aktualnie pod opieką: 80 osób

Wymagający tlenoterapii domowej: 4 osoby

Monitorowani pulsoksymetrem: 8 osób

Wymagający postępowania żywieniowego: 3 osoby

Hospitalizowani: 4 osoby

Zgony: 2 osoby

 

Mieszkańcy gminy Sobótka, zachowajcie ostrożność! Nie wychodźcie z domu, jeżeli nie jest to konieczne!

covid-19 , koronawirus, MZ , zalecenia