19 maja 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Rada Budowy – Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka

W dniu 19 maja odbyła się pierwsza rada budowy dla zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”. Wykonawca, tj. Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” , Sp. z o.o. omówił zakres, który do tej pory został zrealizowany i przedstawił plan działań na kolejne 2 tyg. W tym czasie ma zostać opracowana koncepcja przebiegu trasu magistrali i przedstawiona do weryfikacji Zamawiającego.