10 lutego 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP w UMiG Sobótka

Informujemy, iż Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Miasto i Gminę Sobótka funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP.

Profil zaufany można potwierdzić w godzinach pracy urzędu w pok. nr 5 lub Biurze Podawczym.

Więcej o profilu zufanym ePUAP: https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap

punk-potwierdzania-profili-zaufanych