24 września 2020
UMiG Sobótka
Udostępnij

Przyszłość turystyki w Masywie Ślęży

Burmistrz Mirosław Jarosz spotkał się 22 września 2020 r. z Dyrektorem Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Panem Piotrem Śniguckim, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – Panem Wojciechem Rejmanem oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Miękinia – Panem Waldemarem Zarembą. Rozmowy dotyczyły kontynuacji działań związanych z usprawnieniem obsługi turystycznej na Ślęży i wokół Masywu Ślęży oraz utworzenia i zagospodarowania ścieżek rowerowych. Poruszono też sprawę parkingu w Będkowicach i przekierowania ruchu turystycznego na Ślężę z tej miejscowości. Ważnym tematem omówionym podczas spotkania był problem śmieci pozostawianych przez turystów, którymi obciążone są Lasy Państwowe i Gmina Sobótka.

Ślęża