26 marca 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Przyjaźń polsko-czeska, czyli o odbudowie partnerskich relacji na szczeblu samorządowym

Polityka zagraniczna odgrywa niezwykle istotną rolę w realizacji zadań i interesów państwa na arenie międzynarodowej. Jest ona również ważnym narzędziem z perspektywy realizacji założeń na szczeblu regionalnym, lokalnym.

W bieżącym roku przedstawiciele władz Miasta i Gminy Sobótka podejmą wiele kroków, będą uczestniczyć w spotkaniach i rozmawiać na tematy dotyczące budowania relacji z zagranicznymi partnerami w nadchodzących latach.

W 2019 r. przypada 15-lecie współpracy, którą zapoczątkował międzynarodowy program „Na styku kultur”. Z tej wyjątkowej okazji, na zaproszenie Burmistrza Jarosza, gościliśmy w piątek 22.03.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy delegację z Sobotki – Burmistrza Lubora Jenčeka, jego Zastępcę Jana Janatkę, dyrektorkę szkoły Janę Knapovą oraz jej zastępcę Marcelę Pipkovą. Nasi goście spotkali się m.in. z Burmistrzem Mirosławem Jaroszem, Zastępcą Ewą Fidler – Łeńską, Skarbnikiem MiG Magdaleną Sączawą – Szwedowską, Kierownikiem Referatu Oświaty i Promocji MiG Joanną Berezecką – Zywer oraz Prezesem LGD Ślężanie Elżbietą Pasławską oraz z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce – Ewą Łakomiec, Anną Kochan i Ryszardem Sitkiewiczem.

Podczas spotkania strony dyskutowały o modelowym przykładzie partnerstwa łączącego nasze miasta – o współpracy, która połączyła niegdyś gimnazjum, a obecnie Szkołę Podstawową nr 1 w Sobótce ze szkołą w Sobotce. Coroczne polsko-czeskie wymiany młodzieży przyczyniają się do poszerzania horyzontów, owocują wieloletnimi przyjaźniami, które uczniowie kontynuują nawet po zakończeniu edukacji.

W trakcie rozmów ustalono także udział czeskich delegatów w Targach Sobótkowych oraz omówiono wstępnie czerwcowy wyjazd polskiej młodzieży do Sobotki i sierpniowy jarmark u naszych przyjaciół. Ponadto, wstępnie ustalono datę kolejnej edycji wymiany młodzieży szkolnej, która we wrześniu odbędzie się już w ramach obchodów rocznicowych. Mamy nadzieję, że dzięki wspólnym staraniom relacje na szczeblu samorządowym wkrótce dorównają tym, które łączą nasze placówki edukacyjne.

Anita Kruczykowska