23 listopada 2020
Michał Hajdukiewicz
Udostępnij

Przeniesienie wydarzeń scenicznych w RCKS

Ze względu na nowe obostrzenia i terminy ich obowiązywania, po informacji od głównych organizatorów, jesteśmy zmuszeni przenieść grudniowe wydarzenia sceniczne.
O nowych datach będziemy Państwa informować na bieżąco.
Wszelkie pytania odnośnie wydarzeń teatralno – kabaretowych na scenie ŚOK/RCKS proszę kierować drogą mailową:
okonski@rcks.pl
Informacje można również śledzić na stronie Ślężańskiego Ośrodka Kultury: www.rcks.pl
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.