2 marca 2018
Monika Marciszyn
Udostępnij

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Sobótka z zakresu kultury fizycznej w tym wychowania fizycznego sportu i rekreacji

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: http://bip.sobotka.pl/unzip/8877.dhtml