22 lutego 2019
Monika Marciszyn
Udostępnij

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SOBÓTKA W 2019 ROKU Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ W TYM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, SPORTU I REKREACJI

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: http://bip.sobotka.pl/unzip/9891.dhtml