7 marca 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Promesa „Senior +” dla Gminy Sobótka

7 marca 2019 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Mirosław Jarosz odebrał z rąk Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcina Zielenieckiego oraz Wicewojewody Dolnośląskiego Kamila Krzysztofa Zielińskiego promesę na utworzenie i wyposażenie klubu „Senior+”, opiewającą na kwotę 119.000 zł. Fundusze zostaną przeznaczone na adaptację pomieszczeń i wyposażenie klubu.
Celem wieloletniego programu „Senior +” jest m.in. zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, w szczególności zapewnienie wsparcia poprzez udostępnianie osobom starszym infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu, korzystanie z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i w środowisku lokalnym.