30 czerwca 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Promesa na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Sobótce

W środę 24 czerwca 2020 r. na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu odbyło się uroczyste wręczenie promes dla Ochotniczych Straży Pożarnych, przeznaczonych na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych na rok 2020. Wśród 38 jednostek ujętych w wykazie planowanych zakupów znalazła się również OSP w Sobótce. W wydarzeniu wzięli udział Burmistrz Mirosław Jarosz wraz z Prezesem OSP w Sobótce – Joanną Budą.

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński – złożył na ręce strażaków ochotników życzenia wszelkiej pomyślności i wiele satysfakcji z wykonywanych obowiązków, jednocześnie dziękując za zaangażowanie, jakim wykazali się w dobie walki z koronawirusem.

Następnie przedstawicielom władz gminnych i Ochotniczych Straży Pożarnych wręczono dokumenty potwierdzające przyznane środki finansowe na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Promesy wręczyli: p. Paweł Hreniak – Poseł na Sejm RP, p. Bogusław Szpytma – Wicewojewoda Dolnośląski, p. Grzegorz Macko – Wicemarszałek Woj. Dolnośląskiego, p. st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński – Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP, p. Łukasz Kasztelowicz – Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu, druh Ryszard Drozd – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Dolnośląskiego.

Zakup zostanie dofinansowany ze środków NFOŚiGW/ WFOŚiGW, dotacji budżetowej ze środków ksrg, ze środków własnych OSP oraz samorządowych. Łączne dofinansowanie samochodu dla druhów i druhen z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce wyniesie ok. 950 000 zł.

Anita Kruczykowska