4 października 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Projekt uchwały dostępny na stronie http://bip.sobotka.pl/strony/8446.dhtml