31 maja 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

„Program Stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego”

W dniu 30 maja 2019 r. Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił jubileuszową XX edycję „Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego” na rok szkolny 2019/2020.

Z uwagi na zmiany zapisów ustawy o systemie oświaty w odniesieniu do lokalnych programów wspierania uzdolnionych uczniów, do zasad Programu Stypendialnego wprowadzono stosowne modyfikacje.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą uczyć się w dziennych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum (w tym również tegoroczni absolwenci szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów) – oraz spełniają podane kryteria w zależności od kategorii stypendium:
✅naukowe;
✅artystyczne;
✅sportowe.

Szczegółowe informacje pod adresem: 
http://www.powiatwroclawski.pl/aktualnosc-3451-ruszyla_jubileuszowa_xx_edycja_programu_2.html?fbclid=IwAR1Nf9v1t33yX2JDTXY3nI96LQt6amYO2XlHM3XrEUiEN-ppBkZtF7a4qhE