12 maja 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Program Bezpieczna Droga – zakończenie budowy chodnika w Rogowie Sobóckim

12 maja 2021 roku została zakończona budowa chodnika w Rogowie Sobóckim.  Zadanie realizowane było przy udziale Starostwa Powiatowego w ramach programu „Bezpieczna Droga”, 

W Rogowie wzdłuż ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Szczęśliwej powstał chodnik z kostki betonowej o łącznej długości 188 m i szerokości 2,23 m z poszerzeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. W ramach prac zostało wykonane odwodnienia drogi poprzez wpusty deszczowe oraz odwodnienie liniowe z prefabrykowanych krawężników z polimerobetonu.  Wartość robót budowlanych to 352 121,69 zł