15 listopada 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

PRACE KOMISJI SPRAW OBYWATELSKICH

W czwartek 13.11.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyły się prace Komisji Spraw Obywatelskich. Radni pracowali m.in. na

  • zaopiniowaniem projektu budżetu na 2020 r. w działach podległych komisji;zaopiniowaniem uchwały w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • przyjęciem nowego wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • zaopiniowanie regulaminu świetlic wiejskich i chat grillowych;
  • zmianą uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.