11 lutego 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

PRACE KOMISJI BUDŻETOWO-GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA

10.02. w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyły się prace Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa, podczas których Radni opiniowali projekty uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na rok 2020, zmiany regulaminu targowiska gminnego – w zakresie lokalizacji tymczasowej oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom. Radni zaopiniowali także projekty uchwał w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2020 oraz ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

SONY DSC