23 czerwca 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Pozyskanie środków w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 25 maja 2016r. w sprawie udzielenia dotacji gminom w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, gmina Sobótka będzie realizowała projekt w czterech sołectwach: Przemiłowie, Rękowie, Rogowie Sobóckim i Sulistrowicach.

Udzielona dotacja w kwocie 23.123 zł i środki z funduszu sołeckiego pozwolą na dalsze zagospodarowanie miejsc rekreacji, tj. budowę siłowni zewnętrznych i placów zabaw.

dolny_slask_projekt