30 sierpnia 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Poznańskie media o Archiwum z Sobótki

Cyfrowe Archiwum od 2013 aktywnie gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały historyczne. Cieszymy się, że to Sobótka mogła mieć wkład w rozwój wiedzy o tak doniosłym wydarzeniu. Cyfrowe Archiwum dziękuje pani Marii Bartosz, pani Justynie Ludwińskiej z Sobótki oraz dr. Piotrowi Grzelczakowi i panu Radosławowi Paciowi z Poznania. Przypominamy, że w Polsce działa kilkaset podmiotów zrzeszonych w ramach sieci Archiwów Społecznych i Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej oraz wiele innych NGO, które zabezpieczają i promują lokalne zasoby historyczne.
Tu w Sobótce, współpracując z Muzeum Ślężańskim, staramy się gromadzić i zabezpieczyć materiały historyczne dotyczące naszego regionu. Zapraszamy do włączania się w inicjatywę udostępniania materiałów do digitalizacji.