9 sierpnia 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

POŻAR W LESIE

Apelujemy do wszystkich przebywających na terenie lasów o przestrzeganie kilku podstawowych zasad.

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

* rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi. Przy III stopniu zagrożenia pożarowego palenie ognisk jest zabronione,
* wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
* palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Pamiętaj, że w lesie obowiązuje generalna zasada – OSTROŻNIE Z OGNIEM!