3 lipca 2019
Michał Hajdukiewicz
Udostępnij

Powrót Ulicy Świdnickiej – OTWARCIE PLENEROWEJ EKSPOZYCJI FOTOGRAFICZNEJ

Powrót Ulicy Świdnickiej. W ramach Dni Ślęży 2019

Zainicjowane w 2018 r. przez ŚOKSiR/Bibliotekę Publiczną/CATL kolejne działanie, nawiązujące do odkrywania historii – dla turystów – i upamiętniania jej – dla mieszkańców. To jednocześnie nowe obiekty w tkance miasta wzbogacające jego wygląd i turystyczną użyteczność.

Fragment ul. Świdnickiej wiodący do Rynku Sobótki był bez wątpienia jednym z ciekawszych i urokliwszych miejsc miasteczka – wypełniony sklepami, cukierniami, stanowił reprezentacyjny wjazd do centrum. Północna część zabudowań została dotkliwie zniszczona podczas walk o miasto w okresie zimy/wiosny 1945 r. Do dziś nie została odbudowana. Wiele osób nie ma świadomości, że wjazd do centrum wyglądał niegdyś bardziej “miejsko”, a zieleniec do dziś kryje wiele tajemnic.
Tym działaniem przypominamy czasy dawnej świetności i przemian tego miejsca.

ZAPRASZAMY NA
symboliczne otwarcie stałej, plenerowej ekspozycji fotografii nieistniejącego ciągu kamienic przy ul. Świdnickiej.
Odkrywamy przestrzeń – dla mieszkańców i turystów. Dla historii.

3.07.2019, godz. 19.00, ul. Świdnicka 7/skrzyżowanie z Placem Wolności/wlot do Rynku