5 lipca 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Postęp prac inwestycyjnych na terenie gminy Sobótka

3 lipca 2021 r. przeglądamy postęp prac dwóch dużych inwestycji na terenie gminy Sobótka.

  • Remont ulicy Dworcowej oraz ulicy Stacyjnej

Zostały już wykonane remonty istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Stacyjnej i części ul. Dworcowej oraz zostały wykonane przyłącza wodociągowe z nowej sieci w ul. Dworcowej do granic nieruchomości przy w/w ulicy. Przed nami  ułożenie dwóch nowych 4 cm warstw asfaltu, dokończenie wymiany nawierzchni chodników i zjazdów na kostkę betonową. Istniejąca zieleń zostanie uzupełniona 5 nowymi drzewami, a wszystkie na nowo zabezpieczone kratami żeliwnymi.

  • Remont i przebudowa ulicy Zmorskiego – III etap prac

W ramach inwestycji wymieniona została już nawierzchnia wraz z podbudową, a na całej długości budowany jest chodnik z kostki betonowej. Trwają prace odnowienia rowu melioracyjnego.