13 lutego 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

PONAD 2 MILIONY DOFINANSOWANIA NA BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SOBÓTCE

12.02.2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, przy kontrasygnacie Skarbnika gminy, podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę dotyczącą dofinansowania projektu „Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce”, na który przyznano wsparcie finansowe w kwocie 2.145.809,45 zł. Do 2022 roku w rejonie ulic: Dworcowej, Poprzecznej, Złotej, Chabrowej, Różanej, Liliowej i Makowej zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa o długości blisko 2,5 km. Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie miasta Sobótka, gdzie nie funkcjonuje system kanalizacji deszczowej w sposób zapewniający właściwą retencję wód opadowych.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie nr 4.5. ,,Bezpieczeństwo”, Poddziałanie nr 4.5.2 ,,Bezpieczeństwo – ZIT WrOF”.