23 lutego 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

POMÓŻ STWORZYĆ POMNIK PRZYRODY

W związku z koniecznością ochrony cennych elementów przyrodniczych krajobrazu Naszej pięknej Gminy zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania „kandydatów” na pomniki przyrody. Po weryfikacji zgłoszenia, zgodzie właściciela terenu na którym się znajduje oraz przejściu procedury, pomniki zostaną dopisane do obecnej listy zawierającej obecnie 59 okazów. Utworzenie formy ochrony przyrody następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej, po zaopiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dlatego też, jeśli w okolicy zauważyli Państwo okaz o szczególnych cechach i wartościach przyrodniczych, warto, aby zastanowić się nad objęciem go ochroną prawną. Zgłoszenia takiego może dokonać każdy: mieszkaniec, urzędnik, stowarzyszenie, parafia itd.  Zgodnie z ustawową definicją, „pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”.

Szczegółowe informacje i wytyczne zawarte są w zgłoszeniu. Nabór wniosków jest ciągły. Zapraszamy do współpracy.   

Kliknij tu, aby pobrać wniosek o ustanowienie pomnika przyrody.