25 listopada 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Podpisanie umowy na remont ulic Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka

W dniu 19 listopada 2020 roku podpisana została Umowa na realizację zadania remontu ulicy Dworcowej i Stacyjnej w Sobótce. Prace zostaną rozłożone na dwa lata. Jeszcze w roku bieżącym Gmina Sobótka wykona remont istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Stacyjnej i części
ul. Dworcowej oraz zostaną wykonane przyłącza wodociągowe z nowej sieci w ul. Dworcowej do granic nieruchomości przy w/w ulicy. W 2021 roku konsorcjum firm MABUD INVEST  Sp. z o. o. oraz MABUD S.C. M Chojecki, A. Atras  wykona prace związane z nawierzchnią drogową, m.in.: ułożenie dwóch nowych 4 cm warstw asfaltu, wymiana nawierzchni chodników i zjazdów na kostkę betonową, istniejąca zieleń zostanie uzupełniona 5 nowymi drzewami, a wszystkie na nowo zabezpieczone kratami żeliwnymi. Koszt całej inwestycji wyniesie 852 973,02 złotych, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi do 60% wartości zadania. Zakończenie całości prac planowane jest do dnia 29 października 2021 roku.