2 lipca 2019
UMiG Sobótka
Udostępnij

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Strzegomiany – droga dojazdowa do gruntów rolnych”

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Mirosław Jarosz oraz skarbnik Magdalena Sączawa-Szwedowska podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Strzegomiany – droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Wykonawcą tego zadania będzie Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Zgodnie z umową zadanie zostanie wykonane do 27 września bieżącego roku. Gmina Sobótka na ten cel uzyska dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 262 500 zł. Całkowita wartość inwestycji po przetargu wynosi 647 319,96 zł.