9 grudnia 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Podpisanie umowy na budowę sieci dróg rowerowych

W dniu 9 grudnia 2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Mirosław Jarosz oraz Skarbnik Magdalena Sączawa – Szwedowska  podpisali umowę na inwestycję:

Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”

Zakres inwestycji, w części dotyczącej gminy Sobótka obejmuje:

1)      długość infrastruktury rowerowej (ścieżek) – 5,13 km

2)      liczbę obiektów Bike&Ride (B&R) – 3 szt.

3)      liczbę obiektów Park&Ride (P&R) – 3 szt.

4)      liczbę miejsc postojowych na obiektach P&R – 59 szt.

5)      liczbę miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na obiektach P&R – 5 szt.

6)      liczbę obiektów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych (toaleta publiczna) – 1 szt.

Ponadto w ramach zadania zrealizowane zostaną: 3 wiaty rowerowe, stacje do naprawy rowerów, stacje do ładowania pojazdów elektrycznych, oświetlenie drogowe (ok. 80 lamp) wzdłuż niektórych ulic – ul. Chrobrego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Armii Krajowej.

Inwestycja będzie realizowana metodą zaprojektuj-wybuduj. Obecnie opracowany jest program funkcjonalno-użytkowy (koncepcja), na podstawie którego zostanie opracowany projekt budowlany i zrealizowane zostaną roboty budowlane.

Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, poddziałanie 3.4.2 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF”. Projekt partnerski, którego liderem jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A., zakończy się w 2022r.

logotyp

 

umowa

plan