25 listopada 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Plan Budowy SKATEPARKU w Sobótce

 

          Problem braku SKATEPARKU w Gminie Sobótka nie jest niczym nowym. Atrakcyjne i bezpieczne miejsca zabaw oraz aktywności ruchowej dla dzieci i młodzieży są dla nas niezwykle ważne. Dlatego m.in. Urząd Miasta i Gminy Sobótka posiada już projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę takiego miejsca na skwerze im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce.

 

                                       Technologia

                                                     Betonowa – monolityczna

 

      ELEMENTY SKATEPARKU

Lp.

Elementy skateparku

Ilość 

Wymiary w cm

(długość, szerokość, wysokość)

1 2x quarter pipe + bank ramp 1 287x750x100/145
2 Platforma z 2x grindbox spadowy, poręcz łamana, grindbox prosty i london-gap 1 489x750x45
3 Grindbox prosty 1 370x80x34
4 Poręcz prosta 1 300x6x35
5 Quarter pipe o nieregularnych kształtach + bank-wall z falą 1 1590x750x60/120

 

 

projekt SKATEPARK

 

mapa

 

            W ostatnich trzech latach Gmina dwukrotnie starała się o pozyskanie środków zewnętrznych, przy udziale których miała zostać zrealizowana przedmiotowa inwestycja:

  • PROW, Leader – całkowita wartość zadania 249.947,09 zł (wg kosztorysu inwestorskiego z 2017 r.).

 Kwota wnioskowana 159 041,00 zł (maksymalna kwota dofinansowania), termin złożenia wniosku: kwiecień 2017 r., umowa o dofinansowanie podpisana w marcu 2018 r. i rozwiązana na prośbę gminy w lipcu 2018r. ze względu na brak rozstrzygnięcia przetargów. Gmina dwukrotnie ogłaszała przetarg, niestety za każdym razem kwota ofertowa była niemal trzykrotnie wyższa niż środki zabezpieczone w budżecie na przedmiotowe zadanie. Z tego powodu rozwiązano umowę o dofinansowanie i w ramach tych środków w roku 2019 złożono wniosek na dofinansowanie budowy placu zabaw i zewnętrznej siłowni na terenie skweru im. St. Dunajewskiego, który został wybudowany w roku bieżącym.

  • Ministerstwo Sportu – całkowita wartość zadania 606 690,97 zł

Kwota wnioskowana 200 000,00 zł, termin złożenia wniosku: marzec 2020r. Niestety wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony i inwestycja nie uzyskała dofinansowania.

W kolejnych latach, jeśli tylko dostępne będą programy na środki zewnętrzne,  Gmina nadal zamierza starać się o uzyskanie pieniędzy na budowę SKATEPARKU, zarówno ze środków krajowych, jak i  środków UE. Jest to priorytet dla zapewnienia dzieciom, młodzieży, ale i starszym mieszkańcom Gminy, miejsca dla takiej formy aktywności sportowej.

 

skatepark