4 kwietnia 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Pan Janusz Kozyrski – Prezes Zarządu Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. wyróżniony odznaczeniem państwowym

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego mieszkańcom Dolnego Śląska.
Podczas tej uroczystości  wyróżniony został  Pan  Janusz Kozyrski  Prezes Zarządu Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

Więcej informacji pod adresem: http://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/12977,Uroczystosc-wreczenia-odznaczen-panstwowych.html

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.