15 kwietnia 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Otwarcie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego Klubu Seniora oraz Mieszkania Chronionego w Kątach Wrocławskich.

12 kwietnia w Kątach Wrocławskich miało miejsce uroczyste otwarcie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego Klubu Seniora oraz Mieszkania Chronionego. Gminę Sobótka reprezentowała Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Katarzyna Dwornik-Piszczałka.

W wydarzeniu wzięli udział: Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami Paweł Parus, Zastępca Dyrektora Działu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością UMWD Bogusława Kulińska, Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki, Członkowie Zarządu oraz Radni Powiatu Wrocławskiego, a także przedstawiciele władz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz zaproszeni goście.

Po części oficjalnej przygotowano specjalny blok artystyczny, podczas którego zaprezentował się „Modowy Wehikuł Czasu” z Czernicy z przygotowanymi tańcami, a także wierszami i anegdotami okraszonymi ogromną dawka dobrego humoru. Nie mogło także zabraknąć występów podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, którzy swoją niezwykłą prezentacją wzruszyli zgromadzoną publiczność, bo jak się nie zgodzić ze słowami wykonanego utworu muzycznego „Udomowieni”: „Trzeba stworzyć dom, żeby mieć do czego wracać. Upchać miłość tam w każdy kąt, więc marzenia miej, bo to nie jest ciężka praca i  kochaj i kochaj. Zbudujesz dom”.

Punktem kulminacyjnym dnia było oficjalne, wspólne przecięcie wstęgi przez Wojewodę Dolnośląskiego, Starostę Powiatu Wrocławskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu. Budynek, w którym usytuowany został Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Katach Wrocławskich został gruntownie wyremontowany, usunięto bariery architektoniczne dzięki czemu podopieczni będą łatwiej funkcjonować w obiekcie.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich jest przeznaczony i odpowiednio dostosowana dla trzydziestu osób niepełnosprawnych. Zadaniem Domu jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom przewlekle psychicznie chorym, oraz upośledzonym umysłowo, które wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Podczas pobytu w placówce uczestnicy mogą skorzystać z proponowanych form terapii zajęciowej w poszczególnych pracowniach:
– rehabilitacyjnej,
– społecznej,
– kulinarnej,
– gospodarstwa domowego,
– arteterapii oraz bukieciarstwa,
– muzykoterapii,
– biblioterapii.
Ponadto prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, trening budżetowy, trening higieniczny, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Każdy z uczestników codziennie otrzymuje gorący posiłek. Winda, podjazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, schodołaz oraz specjalnie zaprojektowane na potrzeby uczestników łazienki i toalety ułatwiają codzienne funkcjonowanie w placówce. Podstawowym celem domu jest zapewnienie oparcia społecznego w środowisku lokalnym, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania społecznego zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem.

Co należy zrobić przy ubieganiu się o przyjęcie do Domu Samopomocy:

1. Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w danej Gminie.
2. Załączniki:
wniosek o skierowanie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich;
– zaświadczenie od lekarza rodzinnego;
– zaświadczenie od lekarza psychiatry/lub neurologa;
– wywiad środowiskowy (przeprowadza pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania);
– orzeczenie o stanie niepełnosprawności;
– decyzja lub ostatni odcinek renty;

Taki komplet dokumentów przekazuje Ośrodek Pomocy Społecznej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w celu wydania decyzji kierującej.