22 stycznia 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiana terminów, stawek oraz nr rachunków bankowych

 
Zgodnie z § 1 uchwały nr XXIV/252/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2020r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informuję, iż od 1 stycznia 2021r. obowiązują nowe terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) do dnia 15 marca danego roku za pierwszy kwartał,
2) do dnia 15 czerwca danego roku za drugi kwartał,
3) do dnia 15 września danego roku za trzeci kwartał,
4) do dnia 15 grudnia danego roku za czwarty kwartał.
5) do dnia 30 czerwca danego roku – ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 1 raz na rok.
Informuję również, iż od dnia 1 stycznia 2021r. obowiązują nowe numery rachunków bankowych, na które należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zawiadomienia dotyczące nowych rachunków bankowych, kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z terminami uiszczania opłaty zostaną Państwu niezwłocznie doręczone.