26 września 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Okolica ulic św. Anny i Chopina zmienia wygląd [FILMIK, ZDJĘCIA]

Przestrzeń między ul. Chopina a skwerem przy Al. św. Anny zmienia się całkowicie. Już wkrótce nasze miasto zyska nowe, estetyczne miejsca, które staną się wizytówką Sobótki. Koszt rewitalizacji to ponad 4,5 miliona zł.

FILMIK PREZENTUJĄCY POSTĘP PRAC:

 

Przypomnijmy, dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu, zostaną wyremontowane dwie drogi gminne: ul. Słowackiego i ul. Krótka,  przebudowane schody terenowe wraz z budową pochylni pomiędzy ulicą Świdnicką i ulicą Słowackiego, rozbudowana sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słowackiego, przebudowana sieć kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Krótkiej, wybudowana instalacja odwodnienia skwerów w sąsiedztwie cmentarza komunalnego, a także zamontowane elementy małej architektury (ławy betonowe z drewnianymi siedziskami, kosze na śmieci, stojaki na rowery, donice na roślinność, stalowe osłony drzew). W ramach inwestycji zostanie również przebudowana instalacja oświetlenia terenu oraz wykonany system monitoringu.

 

ZDJĘCIA Z REMONTU ALEI ŚW. ANNY ORAZ UL. CHOPINA:

Projekt pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny”, zgłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie nr 6.3. ,,Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, Poddziałanie nr 6.3.2 ,,Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF’’, uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 3.114.908,08 zł. Dodatkowe wsparcie w kwocie 217.794,22 zł będzie pochodziło budżetu państwa i pozwoli zmniejszyć wkład własny gminy Sobótka.

Przedmiotowe zadanie jest jednym z etapów rewitalizacji Sobótki, ujętym w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Sobótka na lata 2016-2025.