14 lipca 2020
UMiG Sobótka
Udostępnij

OGŁOSZENIE – zajęcia sportowe przygotowujące do testu sprawności fizycznej

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji  we Wrocławiu  prowadzi zajęcia sportowe przygotowujące do testu sprawności fizycznej, podczas których istnieje możliwość poprawy swojej techniki, a także kondycji przez kandydatów do służby w Policji.
Zajęcia sportowe w miesiącu lipcu będą się odbywały w każdy poniedziałek od godziny 13:00  oraz w każdą środę od godziny 10:30  w hali sportowej przy ul. Poznańskiej 14 we Wrocławiu.
W związku z panującą epidemią do budynku hali sportowej będą wpuszczani tylko kandydaci (bez osób towarzyszących) wyposażeni w środki ochrony osobistej, tj. maseczki i rękawiczki jednorazowe.