22 marca 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SOBÓTKA W 2021 ROKU Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ W TYM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, SPORTU I REKREACJI

http://bip.sobotka.pl/strony/11992.dhtml