28 lutego 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SOBÓTKA W 2020 ROKU Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI