28 lutego 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SOBÓTKA W 2020 ROKU Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ W TYM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SPORTU I REKREACJI

Link do ogłoszenia: https://bip.sobotka.pl/unzip/sobotka_10853/28_02_2020_13_51_13_ogloszenie_wynikow_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_gminy_sobotka_w_2020_roku_z_zakresu_kultury_fizycznej_w_tym_wychowania_fizycznego_sportu_i_rekreacji.pdf