28 lutego 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SOBÓTKA W 2020 ROKU Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ W TYM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SPORTU I REKREACJI