28 czerwca 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH RĘKOWIANKI

https://bip.sobotka.pl/unzip/sobotka_12278/25_06_2021_12_55_50_oferta_kgw_rekow.pdf