21 sierpnia 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez KGW Michałowice

Treść ogłoszenia o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez Koło Gospodyń Wiejskich Michałowice w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.sobotka.pl/unzip/sobotka_11417/21_08_2020_13_45_03_kolo_gospodyn_wiejskich_michalowice_2020.pdf