23 grudnia 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ FUNDACJĘ AKTYWNI ŚLĘŻANIE

Treść ogłoszenia o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez Fundację Aktywni Ślężanie w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej