22 sierpnia 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE “ŚLĘŻANIE-LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”

Treść ogłoszena dostępna na stronie: http://bip.sobotka.pl/strony/7315.dhtml