3 grudnia 2018
Monika Marciszyn
Udostępnij

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE “ŚLĘŻANIE – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”