3 grudnia 2018
Monika Marciszyn
Udostępnij

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE „ŚLĘŻANIE – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: http://bip.sobotka.pl >>