18 kwietnia 2018
Monika Marciszyn
Udostępnij

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI „POD ŚLĘŻĄ”

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: http://bip.sobotka.pl/unzip/sobotka_8983/18_04_2018_11_16_30oferta_stowarzyszenie_na_rzecz_dzieci_pod_sleza.pdf