8 sierpnia 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY ZŁOŻONEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE GÓRALI CZADECKICH STRZEGOMIANKI

Treść ogłoszena dostępna na stronie: http://bip.sobotka.pl/strony/7196.dhtm