27 kwietnia 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sobótce w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Więcej szczegółów

http://bip.sobotka.pl/strony/6967.dhtml