1 marca 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim.

Oferty należy składać:

  • w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz z dopiskiem “Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim”;
  • w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka;
  • w terminie do 21 marca 2019 r. do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje w załączniku.