25 lutego 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

odwołanie przetargu ograniczonego na dz.4/1

Sobótka, 25.02.2021r.

Odwołanie przetargu

 

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 4/1 AM 3 obręb Górka o  powierzchni 0,0795 ha, gmina Sobótka.

OGŁOSZENIE
O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1990 z póź. zm..)
odwołuje I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz.
nr 4/1 AM 3 obręb Górka o powierzchni 0,0795 ha położonej w Sobótce, gmina Sobótka, objętej księgą wieczystą numer WR1K/00139550/3, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności.

Przetarg wyznaczony był na dzień 4 marca 2021 r., godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, pokój nr 11.

Przyczyną odwołania przetargu jest otrzymanie informacji o braku następców prawnych właścicieli działki nr 5 AM 3 obręb Górka.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zamieszcza się na stronach internetowych Gminy Sobótka pod adresem: www.sobotka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.sobotka.pl oraz zamieszczone w gazecie Monitor Urzędowy.