7 grudnia 2018
Beata Augustyniak
Udostępnij

odwołanie przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek w Sulistrowiczkach

Sobótka, 05.12.2018r.

 

 

 

INFORMACJA BURMISTRZA  MIASTA I GMINY SOBÓTKA

O ODWOŁANIU PRZETARGU na sprzedaż działek  nr 5/123, 5/124, 5/125, 6/89, 6/90, 6/91, 6/92, 6/93  AM-1, obręb Sulistrowiczki

 

 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.2204 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

odwołuje pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż ww nieruchomości niezabudowanej, który miał się odbyć dnia 15 stycznia 2019r.
o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka.  Przyczyną odwołania przetargu jest niezakończona procedura komunalizacji działek leżących pomiędzy działkami przeznaczonymi do  sprzedaży .