7 grudnia 2018
Beata Augustyniak
Udostępnij

odwołanie przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek w Będkowicach

 

Sobótka, 05.12.2018r.

 

 

 

INFORMACJA BURMISTRZA  MIASTA I GMINY SOBÓTKA

O ODWOŁANIU PRZETARGU

na sprzedaż działek nr 172/6 i 172/9 w Będkowicach

 

 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.2204 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

odwołuje pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż ww nieruchomości niezabudowanej, który miał się odbyć dnia 08 stycznia 2019r.
o godz. 10.15 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka.  Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność uregulowania stanu wodno-prawnego na działce nr 172/6.