20 sierpnia 2018
Beata Augustyniak
Udostępnij

odwołanie przetargu na sprzedaż działki w Będkowicach

Sobótka, 20.08.2018r.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA

O ODWOŁANIU PRZETARGU na sprzedaż działki nr 124, AM-1, obręb Będkowice

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 t.j. z dnia 2018.01.15).

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka odwołuje pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż ww nieruchomości niezabudowanej, który miał się odbyć dnia 21.08.2018r.
o godz. 10.15 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka. Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność przeprowadzenia prac badawczych mających na celu ustalenie czy ww działka jest siedliskiem zwierząt chronionych.