21 kwietnia 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

odwołanie przetargu na dz. 35

Sobótka, 21.04.2021r.

Odwołanie przetargu

 

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 35 AM 12 obręb Sobótka o  powierzchni 0,7053 ha, gmina Sobótka.

OGŁOSZENIE
O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1990 z póź. zm..)
odwołuje II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
dz. nr 35 AM 12 obręb Sobótka o powierzchni 0,7053 ha położonej w Sobótce, gmina Sobótka, objętej księgą wieczystą numer WR1K/00132089/1, , przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową – A U7.

Przetarg wyznaczony był na dzień 17 maja 2021 r., godz. 10.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, pokój nr 11.

Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność podziału nieruchomości zgodnie z mpzp.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka zamieszcza się na stronach internetowych Gminy Sobótka pod adresem: www.sobotka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.sobotka.pl oraz zamieszczone w gazecie Monitor Urzędowy.