5 października 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

odwołanie przetargu na dz. 17/4 i 1/5

Sobótka, 05.10.2016r.

 

 

 

INFORMACJA BURMISTRZA  MIASTA I GMINY SOBÓTKA

O ODWOŁANIU PRZETARGU na sprzedaż działek:  nr 17/4, AM-2, 1/5 AM-3, obręb Sobótka

 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka odwołuje drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości niezabudowanych, który miał się odbyć dnia 17.11.2016r.
o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka.  Przyczyną odwołania przetargu jest brak uszczegółowienia warunków przetargowych.